De medisch pedicure sport

De 'SCAS' geregistreerde Medisch Pedicure die de opleiding 'Medisch Pedicure Sport' of ‘Sportpedicure’ met succes heeft afgerond kan veel betekenen voor velerlei sporters.
Zo zullen ook sporters met een chronische ziekte zoals reuma en diabetes, gebaat zijn met het inzicht van de gespecialiseerde behandelaar in de belasting van de kwetsbare huid.
Het SCAS is een stichting die certificeert in de sportgezondheidszorg.


Klachten bij wandelaars en hardlopers.
Als voorbeeld van een situatie waarbij de hulp van een Medisch Pedicure Sport - Sportpedicure gewenst kan zijn, geven we het probleem dat veel wandelaars of hardlopers treft: ‘[b]Fasciitis plantaris[/b]’. De peesplaat onder de voet die zich vasthecht aan het hielbeen, is dan geïrriteerd. Dit verschijnsel kan ondragelijke pijn veroorzaken.
De Medisch Pedicure Sport - Sportpedicure kan, vaak in samenwerking met een andere discipline, deze aandoening goed behandelen, en adviezen geven om een herhaling van deze klacht zo mogelijk te voorkomen.

Medical taping.
In de voetverzorgingspraktijk wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van tape-technieken.
Als de tape is aangebracht, voelt men hem tegenwoordig bijna niet meer zitten.
Het effect is direct merkbaar, want veel pijnklachten zijn na het aanbrengen (vrijwel) niet meer merkbaar.











Contactgegevens: zie ‘Contact’.